Podmínky ochrany osobních údajů

 
Podmínky ochrany osobních údajů
 
Správce osobních údajů
Společnost obchodní společnosti: Patento International, s.r.o., se sídlem: Korunní 2569/108 Praha, 101 00, identifikační číslo: 28451139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280448, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.
Provozovatel E-shopu jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje své zákazníky o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo jiného právního důvodu.  Dále k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 
 
Osobní údaje osob mladší 16-let
Eshop (internetový obchod) není určen osobám mladším 16-let. Pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník) může eshop (internetový obchod) používat.
 
Jaké osobní údaje zpracováváme a jak jsou zpracovány
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete (jako je jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, případně IČ nebo DIČ). Osobní údaje nám předáváte dobrovolně a slouží k uzavření kupní smlouvy a k doručení vašeho objednaného zboží. Pro splnění vámi objednané služby, můžeme pověřit třetí osobu (subjekt). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Nákup zboží (uživatelský účet) - budou Správci osobních údajů odevzdány při odeslání objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.  Zde budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění. Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. správci webových stránek, který spravuje E-shop; skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku; dopravci zboží, který dopravuje zásilky; účetní, která spravuje účetnictví; státním orgánům – např. Policie ČR, Finanční správa). Fakturace (daňové doklady) - plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. účetní, která spravuje účetnictví). Zpracování objednávky (vyskladnění zboží) – zboží je skladováno v moderních skladech, profesionálně zabaleno a vyskladněno. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku). Dodání zboží (doprava zásilky) – pro vyzvednutí zásilky a doručení zásilky na místo určení zákazníkem. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží, který dopravuje zásilky). Zákaznický servis (reklamace) - pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, kam a na koho se můžeme obrátit.
 
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme
Nákup zboží (uživatelský účet) - správce internetových stránek, který spravuje E-shop: Vlasta Nomenů, IČ 44725264. Fakturace (daňové doklady) - plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví: Jana Kšírová, IČ 13120182. Zpracování objednávky (vyskladnění zboží) – skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku: Mail Step a.s., IČ 618 59 109, DIČ 618 59 109. Dodání zboží (doprava zásilky) – dopravci zboží, který dopravuje zásilky: Česká pošta, s.p., DIČ CZ47114983; Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ 61329266, DIČ: CZ61329266; Geis Parcel CZ s.r.o., Balíková přeprava, Geis Point, DIČ CZ63077051, IČ 63077051; PPL CZ s.r.o., IČ 25194798; IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČ 25722174, DIČ CZ25722174, Mail Step a.s., IČ 618 59 109; Uloženka s.r.o., IČ 24299162, DIČ CZ24299162; Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306; Zákaznický servis (reklamace) - pokud nastanou jakékoliv problémy: Patento International, s.r.o., Korunní 2569/108 Praha, 101 00, IČ 28451139
 
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme
Smluvní vztah - osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Uživatelský účet - osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo dokud si nezrušíte svůj uživatelský účet (při zrušení uživatelského účtu budou smazány). Zákonné požadavky - osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu danou zákonem, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat; např. v případě daňových náležitostí (faktura) až 10 let. 
 
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky, podání stížnosti, opravu, výmaz,
Právo na přístup - máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je zpracovává a jaká máte práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Máte i právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu - pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili nebo popřípadě doplnili.
Právo na vznesení námitky - máte právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů. Před podáním „vznesení námitky“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na omezení zpracování - v určitých případech můžete požadovat, aby došlo k vyznačení Vašich osobních údajů. Vyznačené osobní údaje nebudou předmětem žádných dalších operací zpracovány po omezeně nutnou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů; máte dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení/výkon nebo obhajobu právních nároků; máte dojem, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závazným předpisy. Před podáním „omezení zpracování“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na výmaz - je možný, pokud je splněn některý z následujících důvodů: osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byl osobní údaj zpracováván; byl odvolán Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a již neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis. Před podáním „výmazu“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na podaní stížnosti - máte právo na podání stížnosti pokud máte dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. V tomto případě budeme rádi, pokud se nejdříve obrátíte na nás, na email info@lobiove.com nebo na tel. linku 602 833 138. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo na podání stížnosti u příslušného úřadu. Stížnost na neoprávněné zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Před podáním „stížnosti“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
 
Podmínky ochrany osobních údajů a jejich součástí jsou platné s účinností od 1. 9. 2019