Proč Dr. COLOSTRUM?

Proč zrovna Dr. COLOSTRUM ®?

NENÍ COLOSTRUM jako COLOSTRUM

Proč kupovat a užívat Colostrum od společnosti Dr. Colostrum:

 • 100% přírodní Colostrum (kolostrum, mlezivo) té nejvyšší dosažitelné kvality
 • Přírodní BIO kvalita ( z kontrolovaných bio chovů – Německo, Rakousko ), které mají ověřený původ, je získáváno výhradně ze speciálně vybíraných, naprosto zdravých krav z alpských farem. Možnost přenosu virových, bakteriálních a dalších chorob je tedy vyloučena. Krávy jsou chovány v čistém životním prostředí v souladu se zásadami ekologického zemědělství
 • Nejpřísnější kontrola chovu, převozu, zpracování, skladování a expedice (nejvyšší možná kvalita)
 • BIO certifikát
 • IFS certifikát
 • GMP certifikát
 • Odběr ihned po narození (do 12 hodin od narození – nejvyšší možná kvalita)
 • Sterilní filtrace za studena - tekuté (nejšetrnější způsob - bez pasterizace), čímž se zaručuje zachování všech důležitých látek
 • Sušení mrazem - kapsle (nejšetrnější způsob - bez pasterizace), čímž se zaručuje zachování všech důležitých látek
 • Pantetovaný zbůsob zpracování kolostra (nejkvalitnější na světe)
 • Bez konzervačních chemických látek (nejčistější produkt na trhu)
 • Šarže každého obalu (dohledání každého výrobku i kravičky)
 • Doba trvanlivosti (důležité pro účinnost látek)
 • MADE IN GERMANY (německá špičková kvalita)

Co můžete také najít u jiných výrobců a výrobků (konvenční a průmyslový chov):

 • Antibiotika, růstové hormony a další nebezpečné látky včetně nekvalitního krmiva (nekontrolovaný chov nebo nebio kvalita)
 • Možnost přenosu virových, bakteriálních a dalších chorob (nekotrolovaný chov nebo nebio kvalita)
 • Zemědělské metody: velké podniky jsou obecně charakterizovány zvýšeným používáním chemických a farmaceutických pomůcek, která zvyšuje výkon mléka, obvykle cizí druhy krmení a chov na jedné straně. Životnost krav je často méně než 6 let.
 • Nekontrolovaný odběr po narození (po 12 hodinách a více – kvalita velice upadá)
 • Pasterizaci (zpracování pasterizací ničí kvalitní látky)
 • Procesem pasterace a sušením (sprejové) rozprašovací metoda (fluidní). Takové Colostrum je zpracováváno stejně jako sušené mléko. Poté je namísto filtrace několikrát zahříváno na teplotu 63°C nebo 75°C, čímž se sice prodlouží jeho trvanlivost, ale ztratí se značné množství cenných látek (růstové faktory, imunoglobuliny, enzymy apod.). Colostrum má 500 bioaktivních látek a kolik jich po tomto procesu asi zůstane?
 • Kasein (kasein je jeden z hlavních mléčných alergenů)
 • Bez šarže (nedohledání výrobku a kravičky)
 • Doba trvanlivosti (velké nebezpečí)
 • Vyrobeno nebo dovozeno z neznámých zemí (nebo z neznámých chovů)

Víte, od které kravičky máte COLOSTRUM (čím je krmena a co jí je do těla podáváno a jak je případně léčena a kde a jak žije)?
Je jen na Vás co podáváte sobě a dětem...

Vlevo BIO kravičky pro DR.COLOSTRUM - Vpravo asi kravičky vašeho kolostra

Proč BIO COLOSTRUM a co obsahuje?

 • Přírodní BIO kvalita ( z kontrolovaných bio chovů), které mají ověřený původ, je získáváno výhradně ze speciálně vybíraných, naprosto zdravých krav z BIO farem. Možnost přenosu virových, bakteriálních a dalších chorob je tedy vyloučena. Krávy jsou chovány v čistém životním prostředí v souladu se zásadami ekologického zemědělství
 • BIO certifikát
 • Obsahuje 100% přírodní kravské kolostrum té nejvyšší dosažitelné kvality
 • Odběr ihned po narození (do 12 hodin od narození – nejvyšší možná kvalita)
 • Bez konzervačních látek (nejčistější produkt na trhu)
 • Šarže každého obalu (dohledání každého výrobku i kravičky)

BIO jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.
Stáda ekologických farmářů jsou velká tak akorát, zvířata jsou spolu v přirozeném kontaktu (na rozdíl od svých kolegů z konvenčních a průmyslových velkochovů), takže nejsou ve stresu. Zákon o ekologickém zemědělství č.242/2000 Sb. zakazuje krmit zvířata masokostní moučkou, podávat jim preventivně antibiotika a stimulovat jejich růst hormonálními přípravky.
Zpracovatelé bioproduktů jsou lidé uvažující podobně jako ekologičtí zemědělci, neboť se při výrobě biopotravin zřekli používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel vůně, chuti a konzistence. Nechávají tedy spotřebiteli zažít biopotravinu v její přirozené barvě, chuti, vůni a kráse i s „ možnou nevýhodou“ kratší trvanlivosti.
Biopotraviny jako produkty ekologického zemědělství poznáte podle zelené značky EU.

BIO certifikát - označování a kontrola?

Biopotraviny vyprodukované v Evropské unii mají jednotné evropské logo. To zaručuje, že výrobky z různých zemí Unie musejí splňovat stejné legislativní normy.

Jak ale vypadá taková kontrola v praxi? Zjišťuje někdo fyzicky na statku, zda zvířata mají výběh či zda na rostliny někdo v noci nestříká toxické pesticidy?

Ano. Každého ekozemědělce pravidelně (nejméně jednou za rok) navštíví osobně inspektor kontrolní organizace, který posoudí, zda byla všechna výše uvedená pravidla pro ekozemědělství dodržena.Inspektor kontrolní organizace při pravidelné kontrole:

 • Projde všechnu účetní evidenci – zkontroluje veškerou dokumentaci hospodáře, výrobce či obchodníka.
 • Prohlédne stáje, zvířata, pole, skladové prostory, atd., zda splňují zákonné požadavky. Pokud se ptáte, zda může kontrolor například poznat postříkané pole, tak může. Nejčastěji totiž najde popálení či deformace listů, nebo nápadnou absenci plevelů v porostu.
 • V případě podezření odebere vzorky, např. půdy.
 • Pokud je vše v pořádku, vydá kontrolní organizace certifikát o původu bioproduktu a tedy o právu označovat potraviny slovem BIO.    

Je jen na Vás co podáváte sobě a dětem...

E-SHOP: http://www.dr-colostrum.cz/index.php